Currently browsing category

Inspiratie

Handreiking herbestemming

De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed stelde een handreiking op voor de herbestemming van vrijkomende kerkgebouwen. Voor de Initiatiefgroep Herbestemming Gerarduskerk een waardevol document om als leidraad en advies te gebruiken.

Steeds meer lege kerken

Kerkelijk vastgoed maakt een belangrijk deel uit van de geschiedenis en bepaalt mede de identiteit van een dorp of stad. Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed geeft in haar handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen (januari 2013) aan, dat veel kerkgebouwen hun oorspronkelijke functie verliezen. Het gebouw is vaak …