Jeroen Bosch lezing in Gerarduskerk.

Op maandag 4 en woensdag 6 april 20.00 u. zullen – in het kader van het Jeroen Boschjaar en de prachtige tentoonstelling in Den Bosch- lezingen over Bosch worden gehouden. Bosch is mysterieus en vrijwel onnavolgbaar in zijn grote werken als “De tuin der lusten” en “Het laatste oordeel”. Verklaringen …

Wijziging in het bestuur Stichting Herbestemming Gerarduskerk.

In verband met verhuizing  heeft er een wijziging plaatsgevonden in het bestuur . Scheidend secretaris José Vermeij heeft zich afgelopen 1,5 jaar ingezet om de doelstellingen van de stichting te promoten bij verschillende instanties binnen Eindhoven maar ook daarbuiten.  Ook is zij intensief betrokken geweest bij gesprekken en onderhandelingen met …

Het nieuwe ontmoeten

In de Sint Gerarduskerk in Stratum vinden sinds februari 2013 geen diensten meer plaats. Sindsdien spant een groep actieve en betrokken buurtgenoten zich in om een buurtvriendelijke en duurzame herbestemming voor het gebouw te vinden. Hiervoor zijn al een aantal belangrijke stappen gezet: Er is een inventarisatie gedaan van ideeën …

Initiatief Herbestemming Gerarduskerk ontvangt waarderingssubsidie

Op dinsdag 10 februari heeft het initiatief Herbestemming Gerarduskerk een waarderingscheque ter waarde van € 1.000,- ontvangen uit handen van wethouder Yasin Torunoglu. De stichting Herbestemming Gerarduskerk heeft besloten om de 1000,- euro in te zetten ten behoeve van een op te richten wijkonderneming. Alhoewel een wijkonderneming niet een directe …

Klankbordgroepoverleg “de wijkonderneming”

Twee keer per jaar vindt er een klankbordoverleg plaats, waarbij het initiatief Herbestemming Gerarduskerk in overleg gaat met de voorzitters van de wijkverenigingen van de vijf omliggende buurten. Op maandag 19 januari ’15 heeft er een bijzonder klankbordgroep-overleg plaatsgevonden. Het onderwerp “de wijkonderneming” stond daarin centraal, omdat de ontwikkelingen rondom …

Buurtbewoners maken plan voor Gerarduskerk Eindhoven

Eindhovens Dagblad 08-01-2015 / Geert van Elten Bijna twee jaar na de sluiting van de Gerarduskerk aan het Gerardusplein in Eindhoven is nog niet bekend wat de nieuwe bestemming van het negentig jaar oude gemeentelijk monument wordt. De Sint-Jorisparochie, eigenaar van de kerk, is met verschillende initiatiefnemers in gesprek. Dat …

Stand van zaken.

In de afgelopen periode is met veel verschillende mensen gesproken over de kansen en de mogelijkheden van het kerkgebouw. Zo zijn er gesprekken gevoerd met overheden, stichtingen, geïnteresseerde particulieren en bedrijven. Daarnaast hebben we de Gerarduskerk steeds meer onder de aandacht gebracht door deel te nemen aan presentaties, congressen en …

Oprichting Stichting Herbestemming Gerarduskerk.

Het initiatief van de buurten rondom de kerk heeft een officiële status gekregen. Op vrijdagochtend 2 mei jongstleden is de stichting ‘Herbestemming Gerarduskerk’ opgericht. In de statuten van de stichting staan verschillende doelstellingen opgenomen zoals: Het behoud van het gebouw Gerarduskerk te Eindhoven, voor de wijk en haar bewoners en …

Snoeien is Bloeien een succes.

Dat er samen meer kan, is weer helemaal bewezen. Ruim 20 vrijwilligers hebben op zaterdag 5 april alle struiken rondom de kerk gesnoeid en het onkruid verwijderd. Met een uurtje voor de buurt leer je weer nieuwe mensen kennen, klets je weer eens ‘live’ met elkaar en ondertussen is het …

Snoeien is Bloeien!

Zaterdag 5 april gaan we snoeien rondom de Gerarduskerk. Graag willen we je vragen om even een uurtje mee te helpen. Het snoeien start om 10.00 uur en rond 12.00 uur is het klaar. Neem je snoeitang, zaag, schoffel en handschoenen mee. We gaan struiken knippen, klimop weghalen en onkruid …